ENDÜSTRİ DESTEKLİ OTURUMLAR

21 Eylül 2021
19:15 - 20:15

UYDU SEMPOZYUM
Alzheimer Tedavisinde Güncel Gelişmeler AAIC 2021 ve Donepezil/Memantin Kullanımı
Moderatör:
Murat Emre

Alzheimer Hastalığında Risk Faktörleri, Hayat Tarzı, Korunma
Özge Yılmaz Küsbeci

Alzheimer Hastalığında Biyomarkerlar
Başar Bilgiç

Alzheimer Hastalığında Tedavi
Haşmet Hanağası

Alzheimer Dışı Demanslar
Esen Saka Topçuoğlu

20:30 - 21:30

UYDU SEMPOZYUM
Moderatör:
Haşmet Hanağası

Alzheimer Hastalığının Tanı ve Tedavisinde Doğrular ve Yanlışlar
Esen Saka Topçuoğlu

Kanıta Dayalı Tıp Bilgileri Işığında Alzheimer Hastalığından Korunma Yöntemleri
Başar Bilgiç

22 Eylül 2021
19:00 - 20:00

UYDU SEMPOZYUM
Moderatör:
Haşmet Hanağası

Alzheimer Hastalığında Kombinasyon Tedavisi:
Neden? Ne zaman?

Neşe Tuncer Elmacı

Alzheimer Hastalarında Eşlik Eden Hastalıklara Farmakolojik Yaklaşım
Özge Yılmaz Küsbeci

24 Eylül 2021
17:00 - 18:00

UYDU SEMPOZYUM
Moderatör:
Nil Tekin

Alzheimer Hastalığı Tedavisinde Mitler ve Gerçekler
Figen Güney

19:45 - 20:45

UYDU SEMPOZYUM
Moderatör:
Demet Özbabalık Adapınar

Tüm Yönleriyle Memantin-XR: Alzheimer Hastalığının Tedavisinde Etkinlik ve Güvenlik
Memantin XR İle Olgu Deneyimleri

Pervin İşeri

25 Eylül 2021
11:00 - 12:00

UYDU SEMPOZYUM
'Rakip Değil Müttefik'
Donepezil Memantin Efervesan Tablet Tedavisinde Bilişsel Aktivasyonun Yeri
Moderatör:
Murat Emre

Mono & Kombine Terapide Bilişsel Aktivasyon Çalışması
Nilgün Çınar

Medikal Tedavi & Bilişsel Aktivasyon Tedavisinin Türkiye Hasta Dataları ile Çevrimiçi Takibi
Türker Şahiner

15:45 - 16:45

UYDU SEMPOZYUM
Donepezil ve Memantin Tedavisinde Kilit Açılıyor mu?: Alzheimer'da Yakın Gelecek
Moderatör:
Murat Emre

Alzheimer Hastalığı'nda Tanının Geleceği
Demet Özbabalık Adapınar

Donepezil & Memantin Tedavisi ve Alzheimer'da Tedavinin Geleceği
Başar Bilgiç