KURULLAR

KONGRE DÜZENLEME KURULU
Türkiye Alzheimer Derneği Adına;

Kongre Başkanı
Dr. Murat EMRE

Dernek Başkanı
Dr. Haşmet HANAĞASI

Organizasyon Komitesi
Dr. Başar BİLGİÇ
Dr. Hakan GÜRVİT
Dr. Işın BARAL KULAKSIZOĞLU

Bilimsel Komite
Dr. Gülsen BABACAN
Dr. Mustafa BAKAR
Dr. Gökhan ERKOL
Dr. Figen GÜNEY
Dr. Pervin İŞERİ
Dr. Hatice MAVİOĞLU
Dr. Demet ÖZBABALIK
Dr. Aynur ÖZGE
Dr. Hüseyin ŞAHİN
Dr. Türker ŞAHİNER
Dr. Nil TEKİN
Dr. Barış TOPÇULAR
Dr. Esen SAKA TOPÇUOĞLU
Dr. Neşe TUNCER
Dr. Görsev YENER

Kongre Sekreteri
Dr. Bedia SAMANCI