A-Z BİLGİLER

Bildiri Özetleri
Kongremize gönderilen bildiri özetleri değerlendirilecek ve kabul edilen çalışmalar, sözlü sunum oturumlarında sunulabilecek veya e – poster olarak sanal kongre portalında incelenebilecekler. Bildiri özeti son gönderim tarihi 01 Eylül 2021.

TTB Kredilendirme
11. Ulusal Alzheimer Sanal Kongresi Türk Tabipler Birliği toplantımıza Sürekli Tıp Eğitimi (STE) kredi puanı vermektedir. Bu krediler ile ilgili TTB-STE formları katılımcılara doldurulup, tarafımıza iletilmek üzere gönderilecektir.

Kongre Bilimsel Program Saatleri
Bilimsel program detayları kısa bir zaman içinde anons edilecektir.

Değerlendirme ve Kalite Kontrol
Önümüzdeki kongrelerimizin kalitesinin garantisi için kongre değerlendirme anketleri yapıyor olacağız.

Alzheimer Kongresi Endüstri Sergi Alanı
21 Eylül 2021 / Saat 16:00’dan 25 Eylül 2021 saat 19:00’a kadar tüm kongre boyunca ziyarete açık kalacaktır.

Kongre Dili
Kongre resmi dili Türkçe’dir.

Ekran Alıntısı ve Kayıtlar
Telif hakları sebebi ile, sunumların ekran alıntısına veya kayıt edilmesine izin verilmemektedir.

Aile Hekimliğinde Demans Hastası Değerlendirme Kursu
Aile Hekimliğinde Demans Hastası Değerlendirme Kursu, 22 Eylül 2021 – Çarşamba günü başvuran aile hekimlerinin ücretsiz olarak izlemesine açık olarak gerçekleşecektir.